Objavljen izvještaj Federalnog zavoda PIO: Ostvaren višak prihoda nad rashodima