Od 152 testirana uzorka u laboratoriji na KCUS-u svi su negativni