SIPA završila provjere za 11 osoba koje će sjediti u Vijeću ministara BiH