U Bosnu i Hercegovinu stiglo 150.000 testova koje je kupila Vlada Federacije