Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH