Zastupnici odlučili: Zakon o prestanku mandata članovima VSTV-a razmatrat će se po hitnom postupku