Bursać na promociji: „Žalosno je ako se pisanje o istini smatra hrabrošću“