Delegati EU u Bihaću: Prerasporediti migrante čim se utvrde kapaciteti u Sarajevu i Tuzli