Delegati iz RS-a nisu prihvatili nijednu tačku dnevnog reda