Djevojčica Iman preminula zbog hladnoće i loših uslova u kampu