Dnevno u Krajinu pristiže više od 100 migranata, a kapaciteti već popunjeni