Globalni odgovor: Prikupljene 7,4 milijarde eura za vakcinu protiv koronavirusa