Grad Bihać predložio lokaciju “Lipa” za smještaj migranata iz Bire i Vučjaka