Hadž će ove godine biti organiziran samo za one koji žive u Saudijskoj Arabiji