Kolegij Vijeća sa oglasio povodom dešavanja oko pečata