Kolone i po 20 kilometara u Australiji nakon otvaranja granica