Komunalije se ipak kreditno zadužuju: 6 miliona a hipoteka imovina preduzeća