Kvalitetniji zrak u Evropi tokom pandemije umanjio broj smrti od zagađenja za 11.000