Gradonačelnik Venecije sada moli turiste da dođu čim se otvore granice