Japanci zabranili jednu naviku koju viđamo širom svijeta