Korištenje bicikala u Parizu poraslo za 54 posto u godinu dana!