Otvara se najviša zgrada u Africi, dizajnirale su je žene