Usamljenost u izolaciji i kako nam tehnologija pomaže