Ministar Kljajić: U petak počinjemo sa zatvaranjem prihvatnog centra Bira