Na francuskom nosaču aviona koronavirusom zaraženo 50 članova posade