Na područje USK-a u ovoj godini stiglo već oko 1.800 migranata