Najmlađa načelnikova kćerka onemogućila predsjedavajućem korištenje pečata Vijeća