Nakon skoro tri mjeseca Alternativni dom kulture nastavlja sa radom