Nigerija: U vojnim akcijama ubijeno 46 članova naoružanih bandi