Njima paušali, plaće i naknade uredni, teret krize nekom drugom