Oružane snage BiH dobile 14 Humveeja i novu vojnu ambulantu u Sarajevu