Pokrenuta inicijativa za olakšavanje dolaska bh. dijaspore u domovinu, ekonomski motor BiH