Policija morala intervenirati da bi se dozvolio dolazak vijećnika na Kolegij