Saudijska Arabija omogućila ženama služenje vojnog roka

Slušaj Uživo