Sejman Rekić: Ja državnost Bosne vidim u kamenu Žute i Bijele tabije…