Set mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa