Svi švicarski funkcioneri na službena putovanja moraju da idu vozom