U Turskoj otpušteno više od 30.000 policajaca, smatra se da su povezani s pučem 2016.