Ujedinjene nacije u velikoj finansijskoj krizi, nemaju novca za plate