USAID donira 1,2 miliona dolara za pomoć bh. laboratorijskim sistemima