USK: Specijalističke i ambulante porodične medicine nastavljaju redovan rad