Haris Veljačić: Ozbiljna karijera u svijetu grafičkog dizajna