Krizni štab USK: Zabranju se prijevoz i ulaz migranata na područje kantona