Naređeno zatvaranje ugostiteljskih objekata u USK na najmanje 15 dana