Postignut dogovor: Migranti iz Vučjaka se u ponedjeljak prebacuju u kasarnu kod Sarajeva