Šta će se dogoditi ukoliko se korona virus pojavi među migrantima?