Za godinu dana broj zaposlenih povećan za svega 134 a preko 1 300 manje na Birou rada