Vijeće ministara BiH definisalo mjere za zaustavljanje širenje koronavirusa