Zasjedao Kantonalni krizni štab za praćenje, prevenciju i suzbijanje pojave koronavirusa