MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

7. oktobar: Svjetski dan dostojanstvenog rada

7. oktobra obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada koji se temelji na uvjerenju da su za stvaranje najboljih perspektiva društvenog napretka i razvoja nužne sve četiri njegove komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog. To podrazumijeva ostvarivanje ustavnog prava na rad otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanje osoba koje to žele bez diskriminacije, redovitu i primjerenu platu koja omogućava dostojanstven život radnika i njegove porodice, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, privremene nezaposlenosti, penzionisanja, kao i rad bez izrabljivanja te slobodu radnika na sindikalno organizovanje.

Iseljavanje radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini predstavlja velik problem, a na ovaj rastući problem, zbog čega naša zemlja u mnogim djelatnostima bilježi nedostatak odgovarajuće radne snage, poslodavci reaguju traženjem većeg broja dozvola za zapošljavanje stranaca. Rijetkim pada na um da ponude bh. radnicima plate koje će im osigurati dostojanstven život. Iako bi rastuće nezadovoljstvo uslovima rada, pojačano iseljavanje radno sposobnog stanovništva i očit nedostatak radne snage za posljedicu trebali imati i pozitivne promjene u pristupu poslodavaca radnicima, Savezu samostalnih sindikata BiH svakodnevno pristižu pritužbe radnika da to nije slučaj.

Danas u BiH svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa, sve češće i uz zlostavljanje na radu, ističući izrazito narušene međuljudske odnose koji im bitno otežavaju svakodnevno obavljanje poslova i negativno utječu na uslove rada. Nažalost, ovom aspektu radnih odnosa poslodavci i dalje ne posvećuju dovoljnu pažnju, iako je zaštita dostojanstva radnika jedna od njihovih temeljnih zakonskih obveza, bilo da je ono ugroženo ili povrijeđeno postupanjem nadređenih, saradnika ili drugih osoba s kojima radnik redovno dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. Primjerenom i učinkovitom zaštitom dostojanstva, kao i prevencijom stresa na radnom mjestu, u mjeri i na način kako je to moguće, osiguravaju se i uslovi rada koji ne ugrožavaju njihovo zdravlje i sigurnost, a pridonose i dobrobiti cijelog radnog kolektiva.

Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se prema Agendi Međunarodne organizacije rada o dostojanstvenom radu usvojenoj 1999. godine.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa